Yorumcu sözleşmesi

İş bu Kullanım Şartları, Falkalesi.com internet sitesi ile Yorumcular arasındaki kullanım ve üyelik şartlarını içermektedir.

Madde 1: Yorumcular, Falkalesi.com’a kayıt olmak aracılığıyla iş bu Yorumcu Kullanım Şartları'nın tamamını okuduklarını, içeriğini tamamıyla anladıklarını ve tüm maddelerini kayıtsız şartsız kabul ettiklerini ve onayladıklarını kabul ederler.

Madde 2: Falkalesi.com’da Yorumcu olmak için kayıt formlarının eksiksiz olarak doldurulması gerekir. Yorumcuların kayıt formuna bilgi girişi yaparken istenilen hususları eksiksiz ve açık doldurması zorunludur. Kullanıcılar bu formla aktarılan bilgilerin doğruluğunu kayıtsız şartsız taahhüt eder.

Madde 3: Falkalesi.com tüm kullanıcıların kişilik haklarına, gizlilik haklarına saygı duymaktadır. Maddelerde yazılı sebepler dışında ve yargı mercileri istemi haricinde, her ne sebeple olursa olsun kişisel bilgileri, hiçbir kurum veya kuruluşa vermeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

Madde 4: Yorumlarda telif hakları ve eser haklarına tecavüz edilmeyecektir. Yorumcularin eklediği içeriklerden dolayı oluşabilecek her türlü telif hakkı ve insan hakları sorumluluğu Yorumculara aittir. Yorumlarda insani değerleri küçük düşürücü, yasalara ve devlete karşı herhangi bir propaganda yapmak kesinlikle yasaktır. Bu sebeple Falkalesi.com'a rücu kesinlikle mümkün değildir.

Madde 5: Falkalesi.com ve Yorumcu, hukuken tamamen bağımsız taraflardır. Bu iki bağımsız taraf arasında herhangi bir iş ortaklığı ve/veya işçi/işveren ilişkisi bulunmamaktadır.

Madde 6: Yorum yaparken verilen bilgilerde ve kullanıcı ile mesajlaşma alanlarında kesinlikle yasalara aykırı ve genel ahlak prensibine uygun olmayan kişisel kimliklere saldırı mahiyetinde yorum yazılamaz. Yasalara göre, suç sayılan bir eylem aracı olarak Falkalesi.com girdileri kullanıldığı zaman yasal mercilerden bir talep vuku bulursa, Yorumcular hakkındaki bilgiler gerekli yerlere istem doğrultusunda verilecektir.

Madde 7: Yorumcu site ve interaktif alanlar yoluyla, ve Falkalesi.com sosyal medya organları aracılığı ile (Yorumcu Facebook Resmi Fan Sayfasi, ve twitter hesabi) suç teşkil edecek, yasal açıdan takip gerektirecek; yerel ve ulusal yasalara ya da uluslararası anlaşmalara ters düşecek bir durum yaratan ya da böyle durumları teşvik eden, hiçbir tür yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret, küfür içeren, küçük düşürücü, kaba, pornografik, rahatsız edici ya da ahlaka aykırı bilgi postalayamaz ya da iletemez.

Madde 8: Falkalesi.com üzerinden kurulan arkadaşlıklarda ve ilişkilerde sorumluluk tamamen Yorumcuya aittir.

Madde 9: Yorumcular Falkalesi.com sitesinde, ticari amaç taşıyan ya da reklam içeren hiçbir bilgi, yazılım ya da malzeme gönderemez ya da iletemez. Kullanıcılara herhangi bir ürün satın almak ya da onlara ürün satmak gibi bir talepte ve reklam faaliyetinde bulunamaz. Banka hesap bilgisi, Cep telefonu numarası veya email adresi veremez ve isteyemez.

Madde 10: Yorumcular bir başkasının gizlilik hakkını ya da yayın haklarını çiğneyen, telif hakları, ticari marka hakları veya başka mülkiyet hakları tarafından korunan ya da bu tarif edilen sınıflara giren malzemelerden uyarlanan hiçbir bilgi, yazılım ya da başka bir malzemeyi sahibinden ya da haklarını elinde tutan kişiden izin almaksızın, postalayamaz ya da iletemez.

Madde 11: Falkalesi.com, site dahilindeki interaktif alanlarda Yorumcularin yazdıklarından sorumlu değildir; buralarda yazılan görüşleri paylaşmak durumunda da değildir.

Madde 12: Falkalesi.com, hiçbir Yorumcunun davranışlarından sorumlu değildir. Hiçbir koşulda sitenin kullanımı, içeriği, çevrimiçi ya da çevrimdışı konumda olsunlar üyeler arasındaki iletişim ve etkileşimden doğan sonuçlardan kayıp, hasar, zarar vs. dahi olsa sorumlu değildir.

Madde 13: Yorumcular Falkalesi.com’da yorum yaptıkları süre içinde, Falkalesi.com’un rakibi olan başka yorum ve fal sitelerinde yorum yapamaz.

Madde 14: Yorumcular Falkalesi.com’un teknik alt yapısı, işleyiş ve çalışma koşullarını, ve kullanım kılavuzunu baska kişi veya kurumlarla paylaşamaz.

Madde 15: Yorumcular eğer kendi gerçek isimlerini kullanmıyor ve sadece Falkalesi.com için yeni bir rumuz yarattı iseler, yaratmış oldukları rumuz ve yorumcu profili Falkalesi.com’a aittir. Yorumcu farkıi bir sitede calışmak isterse aynı (veya cok benzer) rumuz ve resim kullanamaz.

Madde 16: Falkalesi.com hiçbir sebep beyan etmeden istediği Yorumcuların üyeliklerine son verme hak ve yetkisine sahiptir. Aynı şekilde yorumcular istedikleri zaman ve hiçbir koşul gerekmeksizin üyeliklerini iptal ettirebilirler.

Madde 17: Falkalesi.com’a erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi, Falkalesi.com tarafından iş bu Site Kullanım Koşulları hükümlerinde yapılan her değişikliği önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

Madde 18: Falkalesi.com, Kullanım Şartları'nı tek taraflı olarak değiştirme ya da tadil etme hakkına sahiptir.